Monetarism

Ordförklaring

En teori inom makroekonomi. Inflationsbekämpning genom reglering av penningmängden.

Kategorier

Makroekonomisk teori, Monetär politik