Monopol

Ordförklaring

Marknad med ett företag utan någon egentlig konkurrens.

Kategorier

Antitrustlagar

Underkategorier

Planmonopol, Duopol