Mortifikation

Ordförklaring

Dödande av handling.