Motbud

Ordförklaring

Svar på ett bud i en förhandling mellan arbetsmarknadens parter. Klassas som nytt anbud.

Kategorier

Anbud