Motion

Ordförklaring

En motion är ett förslag till ett beslut som lämnas in av en person eller en grupp. Vanligtvis har ledamöter och ägare rätt att lämna in en motion.