Muntlighetsprincipen

Ordförklaring

En av huvudprinciperna inom den svenska rättegångsordningen. Vid denna skall processmaterialet, dvs. all argumentation, vittnessutsagor etc. muntligen framläggas. Jfr. Koncentrationsprincipen; Omedelbarhetsprincpen.

Kategorier

Koncentrationsprincipen