Muntligt testamente

Ordförklaring

Nödtestamente som i särskilda fall kan upprättas muntligen inför två vittnen.

Kategorier

Testamente