Mutbrott

Ordförklaring

Se bestickning och muta.

Kategorier

Bestickning och muta