Myndig

Ordförklaring

Civilrättslig term som innebär att en person är berättigad att på egen hand ingå civilrättsliga giltiga avtal, bland annat rörande ekonomiska överenskommelser. En person blir myndig vid 18 års ålder.

Kategorier

Rättshabilitet, Målmanskap