Myndighet

Ordförklaring

Offentligt organ som handlar för det allmänna utifrån normer och regler.

Underkategorier

Yrkesinspektionen, Permutation, Remiss, Remissinstans, Uppdragsverksamhet, Verkställighetsföreskrifter, Icke-bindande lagstiftning, Instruktion, Myndighetsföreskrift, Obetecknat anslag, Affärsverk, Allmänna föreskrifter, Allmänna råd, Avvisa ett ärende, Behörig myndighet, Centralt ämbetsverk, Förvaltningsjurist, A-kassa, Skatteverket, Maktexcess, Migrationsverket, Riksgäldskontoret

Relaterade mallar

Hyresavtal - Lokal 2022

Kommunikationsplan projekt 2022

Ansökan vanlig handräckning (avhysning) 2022

Ansökan om verkställighet (Utmätning i lön) 2022