Nationalekonomi

Ordförklaring

Vetenskap som studerar hur användningen av ekonomiska resurser sker på nationell nivå. Studierna är inte begränsade till staten utan studerar hur människors beslut påverkar dem själva och andra på nationell nivå. Nationalekonomi delas upp i makroekonomi och mikroekonomi. Makroekonomi handlar om ekonomi i större skala inom och mellan nationalstater, medan mikroekonomi handlar om beslutsfattande hos enskilda individer och företag.

Kategorier

Ekonomi

Underkategorier

Phillipsteorin, SNI, Inflation, Kapitalstock, Konjunktur, Makroekonomisk teori, Marknadsekonomi, Mikroekonomisk teori, Monetär politik, Blandekonomi, Försörjningsbalans, Finansmarknad, Jobless growth, Elasticitet, Konjukturcykel