Naturalia negotii

Ordförklaring

Regler i ett avtalsförhållande som hör naturligt samman med avtalstypen och som därför gäller även utan uttrycklig överenskommelse mellan parterna.

Kategorier

Avtal