Negativ prisspread

Ordförklaring

Baisse spread. Innebär ett köp av en köpoption och ett utfärdande av en köpoption med lägre lösenpris.

Kategorier

Option