Obligation

Ordförklaring

Obligation är ett räntebärande, vanligtvis på flera år löpande skuldebrev som intygar att innehavaren lånat ut pengar till exempelvis staten, en kommun, ett hypoteksinstitut (bostadsobligation) eller ett större företag (företags- eller industriobligation).

Kategorier

Rating

Underkategorier

Realränteobligation, Statsobligationer, Upplupen kupong, Obligationsfond, Obligationsmarknad, Aktieindexobligation, Bankobligation, BASMEK, Bond Quotation, Bond redemption, Debenture, Euro-obligation, Företagsobligation, Duration, Företagscertifikat, Obligationslån, Premieobligation, Riksobligation

Relaterade mallar

Villkor för förlagslån (Enkelt) 2023