Obligationsfond

Ordförklaring

En fond som arbetar på samma sätt som en aktiefond men istället placerar i räntebärande papper.

Kategorier

Temafond, Obligation