Obligationsmarknad

Ordförklaring

Marknaden för räntebärande papper med löptider längre än ett år (långa värdepapper). Nominella och reala statsobligationer handlas på obligationsmarknaden.

Kategorier

Obligation

Underkategorier

Stockholm bond exchange