Offert

Ordförklaring

Ett erbjudande om slutande av köpavtal rörande en tjänst eller en vara, under vissa, i offerten specificerade villkor. I offerten ingår produktbeskrivning, pris, betalnings- och leveransvillkor. Dokumentet ligger till grund för villkoren i den eventuella affären (köpeavtalet). Antas offerten (accept), har ett bindande avtal kommit till stånd. Avtalslagen innehåller vissa regler rörande offerter.

Kategorier

Kontraktsprincipen, Avtal

Underkategorier

Kostnadsförslag, Offertförfrågan, Offertgaranti, Offertutvärdering, Anbud, Accept, Offertmall

Relaterade mallar

Offert med leveransdetaljer 10 artikelrader 2023

Offert med leveransdetaljer 10 artikelrader eng 2023

Offert med leveransdetaljer 5 artikelrader 2023

Checklista offertjuridik 2023