Ofri grund

Ordförklaring

Beteckning som anger att fastigheten har tomträtt eller är arrenderad, dvs. den ägs av annan än fastighetsägaren. Byggnad på ofri grund räknas som lös egendom.

Kategorier

Lös egendom, Fastighet

Relaterade mallar

Köpekontrakt (Avtal om överlåtelse av byggnad på ofri grund mm) 2023

Säkerhetsöverlåtelse (överlåtelse av byggnad mm) 2023