Oklarhetsregeln

Ordförklaring

In dubio contra stipulatorem. En allmänt erkänd avtalstolkningsregel som innebär att ett oklart avtalsvillkor ska tolkas till nackdel för den som formulerat det.

Kategorier

Avtal