Omleverans

Ordförklaring

Gillt gods. Ett krav på att en levererad vara som varit behäftad med fel ska ersättas med en fullgod, felfri vara.

Underkategorier

Gillt gods

Relaterade mallar

Uppföljning med hävning då fel inte avhjälps av företag Särskild reklamation 2023