Optionsavtal

Ordförklaring

Ett optionsavtal är ett avtal som ger avtalstecknare en rätt att inom en bestämd tidsperiod köpa eller sälja något till ett förutbestämt pris, t.ex. värdepapper. Avtalet kan även vara utformat på så sätt att innehavaren måste köpa eller sälja något inom utsatt tid.

Kategorier

Option