Organisationsplan

Ordförklaring

En översiktlig plan över hur ett företag eller en organisation är organiserad.

Kategorier

Kommun, Företag, Organisation