Pacta sunt servanda

Ordförklaring

Avtal ska hållas. En grundläggande princip inom avtalsrätten.

Kategorier

Avtal