Parioption

Ordförklaring

At-the-money option. En option med lösenpris samma som den underliggande varans marknadspris.

Kategorier

Option