Pension

Ordförklaring

Periodisk förmån som utgår till fysisk person eller dennes efterlevande till följd av tidigare anställning eller försäkring.

Underkategorier

Pensionsgrundande belopp, Pensionsrätt, Tillväxtnorm, Tjänstepension, Unit-linked, Inkomstgrundad ålderspension, Kollektivavtalad pension, Lagstadgad pension, Oantastbar pension, Allmän tilläggspension, Automatisk balansering, Avgiftsbestämd pension, Avtalspension, Barnpension, Förmånsbestämd pension, Förtida pensionsuttag, ATP, Direktpension

Relaterade mallar

Underrättelse till kända borgenärer (kombination) 2023