Personal

Ordförklaring

Personalen består av ett företags anställda, dvs. företagets arbetskraft.

Kategorier

Arbetsrätt

Underkategorier

Personalhandbok, Kompetensmatris, Personaluthyrning, Bemanning, Personalpolicy, Kompetensutveckling