Planmonopol

Ordförklaring

Sverige har ett kommunalt planmonopol. Detta innebär att varje kommun har ensamrätt att utforma planläggningen av användningen av mark och vatten.

Kategorier

Kommun, Monopol, Antitrustlagar

Underkategorier

Detaljplan