Premieobligation

Ordförklaring

En typ av statsobligation där räntan samlas i en pott och lottas ut bland innehavarna.

Kategorier

Obligation

Underkategorier

Premium bond, Vinstutbetalningsdag