Produktkalkylering

Ordförklaring

Samlande begrepp för beräkning av kostnader och lönsamhet för enskilda produkter.

Kategorier

Kalkylering

Underkategorier

Totalt täckningsbidrag, Kausalitetsprincipen, Kostnadsbärare, Alternativkostnad, Bidragsanalys, FO, Förkalkyl, Divisionskalkyl, Prissättningskalkylering, Materialomkostnad (MO-pålägg)