Projektavtal

Ordförklaring

Ett projektavtal är ett avtal mellan två parter som planerar att genomföra ett projekt. Se närmare projekt och avtal.

Kategorier

Projekt, Avtal