Projektering

Ordförklaring

Planlägga. En verksamhet för att omsätta ett byggnadsprograms olika krav till lösningar.

Kategorier

Projekt, Byggentreprenad

Underkategorier

Projektör