Put option

Ordförklaring

Säljoption. Option som ger innehavaren rätt (men inte skyldighet) att under en viss tid sälja ett visst antal aktier till ett i förväg specificerat pris.

Kategorier

Option