Ramavtal

Ordförklaring

Ett ramavtal är ett generellt avtal som ska ligga till grund för parternas framtida avtal. Syftet med ett ramavtal är att framtida avtalsingående mellan partera ska effektiviseras.

Kategorier

Avtal, Allmänna villkor