Rambeslut

Ordförklaring

Beslutstyp inom EU:s tredje pelare som rör harmonisering av medlemsländernas strafflagstiftning.

Kategorier

Beslut