Rating

Ordförklaring

Bedömning av kreditvärdighet och risk, t.ex. ett mått på ett företags betalningsförmåga.

Underkategorier

Kreditprövning, AAA, Obligation

Relaterade mallar

Stresskala 2023