Reell borgen

Ordförklaring

Vanligaste borgensformen som avser annan persons fordran eller liknande förpliktelse.

Kategorier

Borgen