Referent

Ordförklaring

Ledamot i domstol som har till uppgift att förbereda mål för dess företagande till slutgiltig handläggning.

Kategorier

Domstol