Registerfastighet

Ordförklaring

Enhet av fast egendom som i fastighetsregistret är redovisad som särskild fastighet.

Kategorier

Fastighet, Register