Rekommendationsbrev

Ordförklaring

Ett rekommendationsbrev är en skriftlig handling där avsändare föreslår en särskild person för en viss position eller anställning. Rekommendationsbrev kan även kallas för referensbrev.

Kategorier

Referens, Brev, Rekommendation