Remittent

Ordförklaring

Den person som en check eller växel ska betalas till.

Kategorier

Växel, Check