Resultatbudget

Ordförklaring

Resultatbudgeten är en plan för de förväntade intäkterna och kostnaderna. Resultatbudgeten görs för att beräkna lönsamheten inom företaget för en viss tid framåt, ett år eller längre.

Kategorier

Resultat, Budget

Relaterade mallar

Resultatbudget tvåårig kostnadsslagsindelad 2023

Intäktsbudget tvåårig 2023

Tidsplan budgetarbete 2023