Riksobligation

Ordförklaring

Obligation utfärdad av riksgäldskontoret. Räntan fastställs efter anbud från intresserade placerare; härigenom avser man att pressa ner statens upplåningskostnader.

Kategorier

Obligation

Relaterade mallar

Villkor för förlagslån (Enkelt) 2023