Rullande budget

Ordförklaring

En rullande budget täcker ett år framåt men istället för att göra årliga budgetar så läggs ett nytt kvartal på i slutet av varje kvartal.

Kategorier

Budget