Samarbetsavtal

Ordförklaring

Ett avtal mellan två eller flera parter som planerar driva verksamhet tillsammans, stort som litet projekt. Parterna i ett samarbetsavtal är ett enkelt bolag. Detta innebär att frågor som inte reglerats uttryckligen i avtalet fylls ut genom reglerna i lagen om handelsbolag och enkla bolag (bolagslagen). Det är inte ovanligt att avtalet innehåller en sekretessklausul eller en bilaga om sekretess, se sekretessavtal. Ett samarbetsavtal kan även ingås muntligen.

Kategorier

Avtalsfrihet, Avtal

Underkategorier

Sekretessavtal, Sammarbetsavtal