Sambesittning

Ordförklaring

Besittning som tillkommer flera personer oberoende av varandra.

Kategorier

Besittning