Sambor

Ordförklaring

Ogift, sammanboende par.

Underkategorier

Bodelning mellan sambor, Testamente sambo, Samboende