Schema

Ordförklaring

en systematisk och/eller översiktlig uppställning som på ett förenklat sätt återger ett flöde av information.

Underkategorier

Aktivitetsschema, Veckoschema, Arbetsschema, Veckoplanering, Organisationsschema, Dagsschema