Servitutsavtal

Ordförklaring

Se servitut och avtal.

Kategorier

Fastighetsrätt, Avtal, Härskande fastighet, Servitut