Skatt

Ordförklaring

Inbetalning till det stat och kommun med stöd i lag. Både fysiska och juridiska personer är skattesubjekt och beskattas utifrån deras ekonomiska förehavanden. Skatteindrivningens främsta syfte är att finansiera det stat och kommuns verksamhet.

Kategorier

Skatterätt, Stat, Skatteverket

Underkategorier

Skattekraft, Skattekrona, Skatteparadis, Skattepliktig inkomst, Skattetryck, Skatteväxling, Kostnadsränta, Mervärdeskattebas, Bilaccis, EG:s skatteområde, Grön skatteväxling, A-skatt, Skattebrott, Bolagsskatt, Avdragsgill utgift, Avskattning, Avkastningsskatt, Inkomstskatt, Basbelopp, Beskattningsort, Deklaration, Deklarationsplikt, Direkt skatt, Direktavdrag, Mervärdesskatt (moms), Fishing expedition, Inkomst av kapital, Indirekt skatt, Latent skatteskuld, Lotteriskatt, Marginalskatt, Onus, Skattesats, Taxering, Skattedeklaration, ROTavdrag

Relaterade mallar

SKV 4302 49 Ansökan ändrad beräkning skatteavdragV201712

Resultatbudget tvåårig kostnadsslagsindelad 2023

Pärm - för företagets skatter 2023

Likviditetsbudget direkt metod tvåårig 2023