Skattekrona

Ordförklaring

Räkneenhet som används vid beräkning av skatteunderlaget för kommunalskatt. En skattekrona motsvarar 100 kr beskattningsbar inkomst.

Kategorier

Skatt